Afkorting Maken Teksten Onleesbaar

Afk. ec.: m.a.w., a.d.h.v., g.l.w. en t.h.o.d.n.; worden in het alg. gebruikt door AL in het ABN soms met en soms zonder punten. N.m.b.m.: d.s. verwarrend, d.w.z./i.a.w.: maakt teksten moeilijker leesbaar. Een oproep aan i.h.b. iedereen die dit gebruikt: wilt u daar a.u.b., o.o.v., p.o. mee stoppen? B.v.d. m.v.g. w.g. Floris

Het doel van een tekst is het overbrengen van een idee of informatie. Afkortingen zorgen ervoor dat een tekst moeilijker te begrijpen is, of meer tijd kost om te begrijpen. Je zult het vast gemerkt hebben met de tekst hierboven; met sommige afkortingen ben je bekend, andere heb je nog nooit gezien, of misschien een keer. Het zorgt ervoor dat je moet stoppen met lezen, de letters moet bekijken, een lijst van woorden doorlopen die het mogelijk kunnen zijn, en vervolgens ervan uit gaan dat je de juiste betekenis hebt gevonden. Dit zorgt ervoor dat de tekst zijn betekenis verliest.

Wat is de reden waarom we afkortingen begonnen te gebruiken? Een van de redenen is drukwerk, zoals krantenartikelen en advertenties; iedere gedrukte letter kostte geld: minder letters gebruiken was dus goedkoper.
Alleen Twitter is nog een plek met een maximaal aantal letters, op bijna alle andere plekken zijn letters gratis en mag je er zo veel gebruiken als je wilt.

Dus waarom gebruiken we nog steeds afkortingen? Mogelijk willen mensen slim lijken, en gebruiken ze daarom afkortingen samen met moeilijke woorden uit hun vakgebied (zo komt de tekst moeilijker over en hopen ze intelligenter te lijken?).

Met een duidelijke tekst, die leesbaar is voor iedereen, kan je de meeste mensen bereiken. Het gebruiken van afkortingen zorgt ervoor dat minder mensen de tekst lezen/begrijpen zoals het bedoeld was en dus andere conclusies kunnen trekken.

Mijn verzoek aan iedereen is: gebruik veel voorkomende woorden en schrijf alles uit. Ja, soms heb je dan meer woorden nodig, en misschien klink je niet als een wetenschapper, maar je hebt wel een tekst geschreven die door iedereen begrepen kan worden.