Acoustic Landscapes

Een landschap is meer dan wat je ziet, het is wat je voelt, ruikt en hoort. Het is een omgeving waar je van kan genieten en die je gevoel bepaald.

De mens is een wezen dat de wereld naar zijn hand wil zetten; orde wil scheppen in de natuurlijke chaos[^fn-01]. Een plek wil creëren waar niks per toeval gebeurt,maar alles ordelijk verloopt en voldoet aan zijn regels. Zo zit de wereld niet in elkaar. Met kennis en kunde vernietigd de mens de natuurlijke chaos en creëert een wereld zoals beschreven in oude mythes en legendes. Een wereld die perfect moet zijn; een wereld zoals de mens hem ziet.

Helaas vergeten we een van de belangrijkste dingen. De mens heeft vijf zintuigen: Gezichtsvermogen, Reukzin, Smaakzin, Tastzin en Gehoor. En de huidige generatie landschapsvormgever[^fn-02] ontwerpt slechts voor vier van deze zintuigen; het gehoor wordt volledig vergeten.

afbeelding van geluidsgolf

Blinden en slechtzienden, richt je op geluid en hoe maak je daarmee een ruimte fijner? Geluidsarchitect.

Acoustic aspect of landscape architecture.

Deliberately plant certain plants so you hear different sounds all year long. Every plant sounds different. The pop of seeds popping open. Leaves in de wind. Needles crackling while walking.

The plants are chosen for their sound.


[^fn-01]: natuurlijke chaos